Kennis Centrum
colofon colofon bestuur contact sitemap 

  Vakpers    ADCN    digitale gids    eigen publicaties    artikelen    bibliotheek / archieven    links  

ADVERTENTIE JAARBOEKEN ARBEIDERSPERS
In 1950 publiceerde uitgeverij N.V De Arbeiderspers te Amsterdam samen het dagblad Het Vrije Volk een jubileumboek met een keuze uit 50 jaar advertenties in Nederland. In 1951 en 1953 volgden nog twee van dergelijke boeken, maar ditmaal alleen met een keuze uit het advertentiewerk van het betreffende jaar.

En in 1955 besloot de Arbeiderspers, in samenwerking met de Bond voor Adverteerders (BvA) en de Vereniging van Erkende Advertentiebureua’s (VEA) tot de instelling van een prijsvraag voor de beste advertenties. De uitslag van de prijsvraag werd vastgelegd in jaarboeken. Twee van die boeken (1955, 1956) zijn hier nu digitaal raadpleegbaar.

ADCN-JAARBOEKEN

Het eerste jaarboek van de Art Directors Club Nederland (ADCN) verscheen in 1968. Sindsdien zijn er 40 ADCN-jaarboeken verschenen (tot 2009). Ze zijn hier nu allemaal doorzoekbaar, met uitzondering van de boeken van telkens de laatste vijf jaar. Bekroningen uit die meest recent periode staan op www.adcn.nl.

De jaarboeken zijn een uitgave van de vereniging Art Directors Club Nederland (ADCN), opgericht in april 1966 door Nico Hey (destijds één van de directeuren van het reclamebureau FHV), grafisch ontwerper Pieter Brattinga en art director BobMcLaren, mede geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden (de oudste, Amerikaanse, Art Directors Club is van 1920) De oprichters stelden zich ten doel de verbetering van de (artistieke) kwaliteit van in Nederland vervaardigd “toegepaste grafische kunst”; later kwam daar categoriën zoals commercials bij.

Leden zijn copywriters, fotografen, illustrators, ontwerpers/vormgevers, regisseurs, componisten en producers.

Belangrijke manier om de doelstelling te bereiken werd de instelling van jaarlijkse vakprijzen, de zogenaamde ADCN-lampen. Die prijzen zijn voor de eerste maal in 1967 door vakjury’s uitgereikt.

Het werk van winnaars en genomineerden is opgenomen in zogenaamde ADCN-jaarboeken. Het eerste jaarboek verscheen in 1968, een tot op heden ononderbroken reeks op één uitzondering na: in 1972 moest van publicatie worden afgezien. Er waren in 1971 wél bekroningen, maar die staan in het jaarboek van 1973.

Reclame Arsenaal