Kennis Centrum
colofon colofon bestuur contact sitemap 

  Vakpers    ADCN    digitale gids    eigen publicaties    artikelen    bibliotheek / archieven    links  
colofon

SECRETARIAAT:

Stichting Het ReclameArsenaal

Postbus 1551

1200 BN Hilversum

tel 06 - 839 41 363 

mailto:info@reclamearsenaal.nl

 

naar boven

 

 

COÖRDINATIE

Pim Reinders

 

naar boven

 

 

ONTWERP EN REALISATIE:

REDBIKE multimedia designers

Van de Spiegelstraat 3

2518 ES Den Haag

T 070-3460645

F 070-3460623

www.redbike.com

 

naar boven

 

 

DANKBETUIGING

Deze website en de database collecties ReclameArsenaal kwamen mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van:

• Project Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek), Den Haag

• SNS Reaal Fonds

• JCDecaux Nederland BV, Diemen

• Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

• Museum voor Grafische Vormgeving De Beyerd, Breda

 

naar boven

 

 

FOTOVERANTWOORDING

Onderstaande verantwoording betreft foto’s zoals op deze site gebruikt in de subpagina’s ‘vrituele reis’ en staat op alfabetische volgorde naar instelling en fotograaf.

 

Annet Delfgaauw, Rotterdam, fotograaf

Interieur huiskamer, 1997

 

Jan Menze van Diepen Stichting, Slochteren.

Wilhelmina in kroningsgewaad, photo-chromolitho, naar Thérèse Schwartze, 1898

 

Fotoarchief Spaarnestad, Haarlem

• Koningin Wilhelmina, Malieveld, Den Haag, 1918

• Dansmeisjes jaren ’20

• Marcherende NSB’ers

• Werklozen in rij, jaren ‘30

• Anti-kruisraketten demonstratie

• Kabinet Kok I

 

Fotobureau 't Sticht, Utrecht

Kroning koningin Beatrix, 1980

 

Gemeentearchief Amsterdam

• Rokin – Beurspoortje, Amsterdam, 1907,

G.H. Breitner (1857-1923);

• Stadhouderskade, Amsterdam, begin jaren ’30

 

Gemeentearchief Den Haag

• Herengracht/Prinsengracht, Den Haag

gezien van de Herenbrug, april 1925;

• Buitenwijk in Den Haag, 1970

 

Robert Hart, Rotterdam, fotograaf

Abri op het Spui, Den Haag, 1989

 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

• Bioscoop, Amsterdam, 1955, fotograaf: Ben van Meerendonk

• Stem Provo, kèjje lachen

 

Max Koot, fotograaf

Portret Willem Drees, 1958

 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam

• Coca-Cola billboard, Amsterdam, 1940

• Marcherende SS-soldaten, Amsterdam, 1940

• Razia, Amsterdam

 

Spoorwegmuseum, Utrecht

Wachtkamer 2e klasse Bilthoven, februari 1941

Nederlandse Spoorwegen;

 

Studio Koning Beeld en Tekst, Amstelveen

ME, Amsterdam, 1980

 

TV-Museum

AVRO-petitionnement, 1930

 

Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden

Theedrinkende plantersfamilie, Nederlands Indië

 

naar boven

 

 

 

 

AUTEURSRECHT

Deze website is een publicatie van de Stichting Het ReclameArsenaal (RA). Hierop zijn ondermeer de Auteurswet 1912 en de Databankwet 1999 van toepassing.

 

Alle rechten op de database, het formaat, de metadata en de uitingen berusten bij de Stichting Het ReclameArsenaal en/of de bij de uitingen betrokken rechthebbenden dan wel anderszins rechthebbenden.

 

Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via deze site of anderszins zijn openbaar gemaakt via het ReclameArsenaal (RA) wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Verveelvoudiging van (een deel van) de op deze website aanwezige uitingen en/of openbaarmaking daarvan is slechts toegestaan na toestemming van de Stichting Het ReclameArsenaal (RA) of de betrokken rechthebbenden. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudiging van een tekst of digitale afbeelding in de vorm van een afdruk of per machine leesbare kopie is toegestaan indien deze beperkt blijft tot één exemplaar en uitsluitend dient voor eigen oefening, studie of gebruik in het kader van onderzoeks- of onderwijsdoeleinden. Bewegende beelden mogen niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN TEKSTEN EN DIGITALE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE VAN HET RECLAMEARSENAAL

1. Het is niet toegestaan de uitingen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) verspreiden en/of openbaar te (doen) maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven of uitdrukkelijk met het ReclameArsenaal (RA) of betrokken rechthebbenden is overeengekomen.

 

2. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt op deze website de mogelijkheid geboden de uitingen online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-) wetenschappelijk onderzoek en studie.

 

3. Onderzoekers en studenten mogen een digitale kopie van een tekst of een digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager. Bewegende beelden worden op deze website uitsluitend “streaming”, ter inzage, aangeboden. Het is niet toegestaan de aangeboden bewegende beelden op te slaan, of anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

 

naar boven

 

DISCLAIMER

Het RA spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van Het ReclameArsenaal gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

 

Het RA en de deelnemende instellingen willen met deze site het cultureel erfgoed in brede kring toegankelijk maken. Tot het cultureel erfgoed behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.

 

Het RA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.

 

 

 

naar boven

 


Hevea, Kinderpantoffels

showkaart, 1936

Ontwerper: Wim Brusse

Reclame Arsenaal